Pn-Pt: 9.00 - 17.00
+48 (32) 445 33 36
info@evertop.pl

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wyłoniony jako podwykonawca zatrudnia szereg pracowników naukowych, których główny wysiłek badawczy koncentruje się wokół metod przetwarzania obrazów medycznych oraz opracowywania metod komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej.

Zespół Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej składa się z: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka – prof. zwyczajny, wielokrotny kierownik grantów zarówno badawczych jak i wdrożeniowych, współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących metod komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej – liczba cytowań (bez autocytowań) 579; indeks Hirsza 15 wg Web of Science, w latach 2006-2009 Chair of IEEE Poland Section – Engineering in Medicine and Biology Society Chapter.

Zespół publikuje rocznie ok. 10 publikacji z listy filadelfijskiej.