Pn-Pt: 9.00 - 17.00
+48 (32) 445 33 36
info@evertop.pl

Informacje o projekcie

System wspomagający niszczenie zmian nowotworowych
w jamie brzusznej technikami małoinwazyjnymi

W chirurgii laparoskopowej obserwujemy zainteresowanie wykorzystaniem technik nawigacji obrazowej. Głównym zadaniem technologii nawigacji obrazowej jest poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie inwazyjności zabiegów laparoskopowych.

Komputerowe systemy nawigacji obrazowej wspomagające chirurgię małoinwazyjną pozwalają śledzić aktualne położenie narzędzi chirurgicznych podczas zabiegu oraz prezentują to położenie na anatomicznym modelu pacjenta.

Systemy te są obecnie jednym z najistotniejszych nurtów badań w dziedzinie komputerowo wspomaganej radiologii i chirurgii.

Stan obecny

Obecnie powszechnie w praktyce klinicznej stosuje się systemy nawigacji obrazowej do zabiegów wykorzystujących jako punkty odniesienia sztywne elementy szkieletu ciała ludzkiego, np.:

    • kości czaszki,
    • elementy kręgosłupa,
    • itp.

Natomiast wyzwanie stanowi nawigacja obrazowa zabiegów narządów miąższowych, ze względu na brak stałych nieruchomych punktów odniesienia, co ma miejsce dla organów jamy brzusznej.

Cel projektu

Celem praktycznym projektu jest stworzenie systemu nawigacji obrazowej wspomagającego niszczenie ogniskowych w jamie brzusznej za pomocą technik małoinwazyjnych.

Osiągnięcie celu projektu umożliwi wykorzystanie systemu w następujących fazach:

Spersonalizowany model

Przygotowanie spersonalizowanego modelu anatomii jamy brzusznej pacjenta (wykorzystuje się diagnostykę przedoperacyjną)

Kluczowe struktury

Przygotowanie modelu anatomii pacjenta, uwzględniającego kluczowe struktury anatomiczne z punktu widzenia rodzaju przeprowadzonego zabiegu

Monitoring

Monitorowanie stanu pacjenta po wykonanym zabiegu

Planowanie zabiegu

Określa się punkt wejścia, punkt docelowy oraz potencjalną trajektorię narzędzia chirurgicznego. Faza ta pozwala uwypuklić struktury anatomiczne kluczowe dla bezpiecznego wykonania zabiegu

Wspomaganie

Nawigacja śródoperacyjna narzędzi chirurgicznych oraz wizualizacja aktualnego położenia narzędzi na tle modelu anatomii pacjenta, wizualizacja aktualnego położenia narzędzi na tle modelu anatomii pacjenta